Uutiset

Mikä on Malta Gaming Authority?

Malta Gaming Authority, myöhemmin tässä artikkelissa MGA, on maltalainen taho, joka valvoo pelialaa Maltalla, myöntää lisenssejä muun muassa kasinoille ja nettikasinoille, joiden toimipaikkana tai kotipaikkana on Malta. Lisäksi se tarjoaa tukea ja palveluja pelaajille, jotka ovat kokeneet vaikeuksia MGA:n valtuuttamien pelialan toimijoiden kanssa. Organisaation vastuulla on koko peliteollisuus saarivaltiolla huvilaitteista, kolikkopeleistä ja bingoista lähtien aina kansalliseen lottoon ja voittoa tavoittelemattomiin arpajaisiin.

MGA valvoo pelaajan etua

Player Support Centre eli pelaajien tukikeskus on merkittävä osa MGA:n toimintaa. Niin fyysisen, Maltalla toimivan kasinon tai muun rahapelien järjestäjän asiakkaat kuin maltalaisen nettikasinonkin asiakkaat voivat kääntyä valituksineen MGA:n puoleen. Se joko tutkii valituksen tai vaatii peliyritykseltä selonteon. Jos kyse ei ole organisaation valtuuttamasta pelialan yrityksestä, se kertoo valittajalle oikean tahon, jonka puoleen hänen tulee valituksineen kääntyä.

MGA pyrkii puolustamaan etenkin heikoimmassa asemassa olevia pelaajia ja suojelemaan ennen kaikkia alaikäisiä. Se taistelee pelialalle pyrkivää rikollisuutta vastaan ja sen puolesta, että pelaaminen olisi aina turvallista ja tapahtuisi reiluissa olosuhteissa. Toimija pyrkii turvaamaan pelaajan oikeudet kaikin keinoin ja varmistamaan, että pelit ja pelilaitteet toimivat rehellisesti.

MGA:n lisenssit

Jokaiselle uudelle pelille ja pelialan toimijalle, joka pyrkii Maltan markkinoille, on haettava MGA:n lisenssi. Organisaatio tutkii lisenssien hakijat ja heidän pelinsä ennakkoon, ja jos lisenssi myönnetään, myös valvoo heidän toimintaansa jatkuvasti. Lisensoiduilta toimijoilta kerätään maksuja ja peliveroa sekä heidän toimintansa seurataan ja tilastoidaan, mikä mahdollistaa myös monipuolisen pelialan tutkimuksen.

Koska Malta on maailman mittakaavassa merkittävä kasinoiden ja nettikasinoiden kotipaikka, on MGA:lla pelien säätelijänä suuri rooli maailmanlaajuisesti ja etenkin pelien kehittäjät ottavat organisaation vaatimukset tuotteissaan huomioon, sillä sen lisenssin ulkopuolelle jäävillä peleillä on vain vähän mahdollisuuksia menestyä pelialalla käytävässä ankarassa kilpailussa.

MGA:n lisenssiä ei voi saada pelialan yritys, jonka tiedetään toimineen tai toimivan epäeettisesti tai epärehellisesti.

MGA tiedon tuottajana ja tiedottajana

Yksi MGA:n tehtävistä on tuottaa pelialaa koskevaa tietoa ja tehdä sekä rahoittaa pelaamisen ja pelialan tutkimusta mahdollisimman monipuolisesti. Tämän lisäksi sen tehtäviin kuuluu jakaa keskitetysti pelaamiseen liittyvää tietoa ja virallisia tiedotteita niin medialle kuin suoraan laajalle yleisöllekin.

MGA tuotekehittäjänä

Sen ohella, että MGA toimii lisenssiensä kautta koko pelialan säätelijänä Maltalla, sillä on pyrkimys olla myös merkittävä pelialan tuotekehittäjä. Se pyrkii rahoittamaan ja muuten edistämään pelialan teollisia sekä teknologisia innovaatioita ja näin huolehtia pelialan kilpailukyvystä ja edistyksellisyydestä myös jatkossa. Peliala on merkittävä sektori saarivaltion taloudellisten toimijoiden kentässä, minkä takia MGA pyrkii toimillaan varmistamaan, että tuo merkittävä ala säilyy hyvinvoivana ja että sen Maltalle tuomat verotulot säilyvät entisellään tai jopa kasvavat. Siksi organisaatio on varsin varteen otettava pelialan kehittäjä.

MGA valvoo Maltan etua, mutta hyödyttää toimillaan jokaista pelaajaa

MGA on juuri Maltalla toimiva viranomaistaho ja sen tehtävänä on kerätä maksuja ja veroja saarivaltiolle. Lisäksi sen toiminnan yhtenä lähtökohtana on varmistaa, että Maltalta käsin operoivat pelialan yritykset hyödyttävät toimillaan maata ja myötävaikuttavat yhteiskunnan myönteiseen kehitykseen. MGA myös pyrkii toimillaan edistämään positiivisia arvoja.

Vaikka MGA:n rooli on merkittävä etenkin Maltalla, on sen toimilla vaikutusta pelaajiin kaikkialla maailmassa. Organisaation toimeenpanema pelialan valvonta turvaa pelaajien asemaa aina, kun pelipalveluiden tarjoaja on Maltalta käsin toimiva yritys. Samoin MGA:n pelinkehittäjiin kohdistama valvonta ja lisenssijärjestelmä takaavat sen, että markkinoille tulevat pelit toimivat turvallisesti ja rehellisesti.